Organization

Organizers

Dr. Daoqiang Zhang

Institute: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Email: dqzhang@nuaa.edu.cn

Homepagehttp://ibrain.nuaa.edu.cn/members/list.htm

 

 

Dr. Luping Zhou

Institute: University of Sydney

Email: luping.zhou@sydney.edu.au

Homepagehttps://sydney.edu.au/luping.zhou.php

 

 

Dr. Biao Jie

Institute: Anhui Normal University

Email: jbiao@nuaa.edu.cn

Homepagehttp://ci.ahnu.edu.cn/biao.jie

 

 

Dr. Mingxia Liu

Institute: University of North Carolina at Chapel Hill

Email: mingxia_liu@med.unc.edu

Homepage: https://mingxia.web.unc.edu/

 

 

Program Committee Member

Chunfeng Lian The University of North Carolina at Chapel Hill
Dongren Yao The University of North Carolina at Chapel Hill
Fan Wang INSA de Rouen
Fang Chen Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Jiashuang Huang Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Jie Wei University of North Carolina at Chapel Hill
Lei Wang University of Wollongong, Australia
Li Zhang Nanjing Forestry University
Liang Sun Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Liangqiong Qu University of North Carolina at Chapel Hill
Lishan Qiao Liaocheng University
Luping Zhou University of Sydney
Mingliang Wang Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Mingxia Liu University of North Carolina at Chapel Hill
Peng Wan Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Qi Zhu Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Shuai Wang University of North Carolina at Chapel Hill
Shuo Huang Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Wei Shao Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Weixiong Jiang UNC Biomedical Research Imaging Center
Xiaoke Hao Hebei University of Technology
Xiaoxia Zhang University of North Carolina at Chapel Hill
Yongsheng Pan University of North Carolina at Chapel Hill
Yousefnezhad Muhammad Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Zhongnian Li Nanjing University of Aeronautics and Astronautics